Lịch công tác
UBND Huyện Hương Khê
Thứ 5 ngày 25/04/2024
 • 07:30 tại phòng họp số 2, cơ quan UBND huyện
  Họp đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc Quý I/2024, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.
 • 07:30 tại Phòng họp số 1, cơ quan UBND huyện
  Tổ chức làm việc để nghe tiến độ GPMB một số công trình
 • 14:00 tại Hội trường lớn huyện
  Tổ chức làm việc với UBND các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trước năm 2023
 • 19:30 tại Phòng họp số 1, cơ quan UBND huyện
  Họp giao ban Chủ tịch, PCT UBND huyện để nghe và cho ý kiến các nội dung liên quan
Thứ 6 ngày 26/04/2024
 • 08:45 tại phòng họp số 2, cơ quan UBND huyện
  Họp Ban Chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Thời gianNội dungChủ trì, lãnh đạo tham dựThành phầnĐịa điểm
07:30Họp đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc Quý I/2024, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024. Đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyệnphòng họp số 2, cơ quan UBND huyện
07:30Tổ chức làm việc để nghe tiến độ GPMB một số công trìnhĐồng chí Đặng Tuấn Anh, PCT UBND huyện Phòng họp số 1, cơ quan UBND huyện
14:00Tổ chức làm việc với UBND các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trước năm 2023Đồng chí Phan Kỳ, PCT UBND huyệnHội trường lớn huyện
19:30Họp giao ban Chủ tịch, PCT UBND huyện để nghe và cho ý kiến các nội dung liên quanChủ tịch, các PCT UBND huyệnPhòng họp số 1, cơ quan UBND huyện
Thứ 5, 25/04/2024